Teko Tadeusz Czechowski

Architektura

 • koncepcje architektoniczne
 • projekty architektoniczne i budowlane w zakresie warunkującym uzyskanie pozwolenia na budowę (projekty pełno branżowe)
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty wnętrz
 • projekty zieleni
 • nadzór autorski na budowie

Pośrednictwo związane z wykonaniem:

 • map do celów projektowych
 • badań geotechnicznych gruntu
 • projektów przyłączy
 • kosztorysów i przedmiarów robót

Projekt: Jak - studio graficzne, wykonanie: DataDiscovery